1. V den příjezdu předložit OP (domluva o platbě)
  2. V den příjezdu zkontrolovat funkčnost spotřebičů, bezzávadnost vybavení,čistotu popř. jiné drobnosti. (Později na případné stížnosti nebude brán zřetel!!!)
  3. Poškození vybavení hradí ubytovaný !!! (mimo spotřebního materiálu či závad z opotřebení)
  4. Parkovaní na místě tomu určeném!
  5. Udržovat pořádek a čistotu
  6. Respektovat noční klid
  7. Vytahovat varnou konvici ze sítě!
  8. Za veškeré Vaše osobní věci si ručíte sami
  9. V den odjezdu vynést odpadky a umýt nádobí
  10. V den odjezdu opustit chatku do 10:00!